Kurumsal Sorumluluk

Altınbilge Grup

 Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de giderek artan sayıda kurum, sosyal sorumluluk kavramına ve bu yöndeki çalışmalar önem vermektedirler. Kurumsal sosyal sorumluluk; yasalara uymayı, faaliyetlerinin sonuçlarının
sorumluluğunu almayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren kapsamlı bir alandır. Bu anlamda da, kurumlara ekonomik, yasal ve etik davranma yükümlülüğü getirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluktan kaynaklanan bir diğer yükümlülük ise sosyal ve kültürel alanda katkı sağlamaktadır. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre, daha eğitimli, sosyal hayatı zengin, sağlıklı, sanata yatkın bir toplum doğrultusunda; kültür-sanat, çevre, sağlık, eğitim ve spor alanlarına katkı sağlayan projeler son yıllarda oldukça gelişmektedir. Avrupa Birliği sürecinde sivil toplum kuruluşlarının giderek artan önemiyle birlikte özel sektör işbirliği her iki tarafa da itibar sağlarken, toplumsal pek çok soruna bu yolla çözüm aranmaktadır (MediaCat Yayınları: PRPlus: Ocak 2006:36).